.: Pavolmaria :.

Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sum

Great chances comes to everybody, but many of us do not know about these dates. (R. Rolland)
Truth Ignored Is Still Truth.
Keď vidíš, že človek blúdi, nehnevaj sa naň. Spomeň si, že nemožno náročky blúdiť. Nikto nemôže chcieť, aby sa jeho zdravý úsudok zatemnil. Blúdiaci je ten, kto úprimne prijíma lož za pravdu. Ale sú aj takí ľudia, ktorí neblúdia a náročky neprijímajú pravdu ani vtedy, keď je zjavná. Neprijímajú ju preto, že ich usvedčuje zo zlých skutkov a berie im možnosť ospravedlniť sa za chyby. Ani títo ľudia si nezasluhujú odsúdenie, ale poľutovanie, lebo ich svedomie je choré. (Epiktetos)
Človek, ktorý by nevedel, že očami môže vidieť, a nikdy by ich neotváral, by bol poľutovaniahodný. Ale ešte väčšmi treba ľutovať človeka, ktorý nechápe, že rozum má aj na to, aby pokojne znášal rôzne nepríjemnosti. Pomocou rozumu môže človek prekonávať všetky nepríjemnosti. S neprekonateľnými nepríjemnosťami sa rozumný človek vo svojom živote nikdy nestretne. Vôbec pre neho neexistujú. (Epiktetos)
Každý túži po tom, čo podľa miery poznania svojho vlastného ducha považuje za dobré. (Sómadéva)
Bojíš sa, aby Tebou neopovrhovali pre Tvoju miernosť? Ale skutočne spravodliví ľudia to nerobia a iných úsudkov si nevšímaj. Nebude sa predsa umelecký maliar hnevať a rozčuľovať preto, že človek, ktorý vôbec nerozumie umeniu, nevychvaľuje jeho dokonalú prácu. Nemysli si, že Ti zlí ľudia môžu uškodiť. Môže azda niekto uškodiť Tvojej duši? Prečo sa teda zarmucuješ? Sám v sebe sa môžeš smiať tým, ktorí si myslia, že Ti môžu škodiť. Môže azda niekto škodiť Tvojej duši? Nevedia v podstate, kto si, nevedia, že sa v skutočnosti nemôžu dotknúť toho, čo je naozaj Tvoje a čomu jedine Ty si oddaný. (Epiktetos)
Múdry človek sa prejavuje v troch meniacich sa podobách: keď naňho hľadíš z diaľky, zdá sa Ti byť vážny a tvrdý, keď sa k nemu priblížiš, vidíš, že je prístupný a láskavý. Keď však počúvaš jeho slová-javí saTi prísny a neprístupný. (Čínska múdrosť)

Zopár postrehov dnešných dní

Myslel si, že už nemôže byť horšie, a netušil že prežíva najkrajšie chvíle svojho života...
Vaše dnešné ťažkosti môžu byť zárodkom Vášho budúceho šťastia...
Na vrch stránky