.: Pavolmaria :.

Linux

Penguin

GNU/Linux je moderný operačný systém. Čo je to operačný systém? Aby nám počítač vôbec mohol fungovať potrebuje k tomu operačný systém. Ďalšie operačné systémy sú FreeDos, FreeBSD, NetBSD, MacOS X, BeOS, QNX, MS DOS, MS Windows. K operačného systému linux možete získať tiež zdrojové kódy, ktoré môžete meniť a ďalej šíriť. Vačšina linuxových distribúcii a programov, ktoré pracujú pod OS GNU/Linux sú šírené pod slobodnými licenciami ako napríklad GNU GPL.

Viac inforácií o tejto licencii môžete získať na stránkach http://www.gnu.sk

Ak chcete dozvedieť viac o Linuxe skúste navštíviť napríklad stránky

Využitie linuxu

Online dokumentácia

Distribúcie Linuxu

Softvér pre Linux

Prehliadače internetu

FTP klient

CVS klient

Web editor

Editor záložiek (bookmarkov)

Audio

Sound making language

Modular synthesis

Audio synthesized instruments

Audio synthesizer

Notačný softvér

Audio sequencer / drum machine

Audio Player

Audio Editor / DAW - Digital Audio Workstation

Audio Linux Distribution

Kodeky

Gitarový softvér

TeX/LaTeX

Linux a ženy

DTP

Linux a veda

Hry pre Linux

Stránky o linuxe

Bluetooth

Netmos 9835 2 Serial 1 Parallel

Na vrch stránky