.: Pavolmaria :.

Ježiš je živý

Ježiš je živý, Ježiš je tu, Ježiš Ťa miluje!
Koľkokrát sme už počuli tú vetu?
A koľkokrát sme jej uverili?
A naozaj sa dotkla hlboko nášho srdca
až natoľko, že sme boli ochotní zmeniť svoj život?
Je to užasné, keď náš najlepší priateľ má dom vedľa
nás. Láska k nemu nás pobáda k hlbokej radosti
a k tomu, aby sme svoju radosť prejavili častejšou
prítomnosťou u neho a záujmom o neho, no tiež
nejakou inou pozornosťou. V našich dedinách a mestách
je chrám, kde žije a býva ŽIVÝ JEŽIŠ.
Prečo sa teda často správaš ako keby Ježiš nemal svoj
dom medzi nami, ako keby nežil medzi nami a
ako keby bol mŕtvy?
Čo si potom majú myslieť ostatní ľudia okolo nás?

Na vrch stránky