.: Pavolmaria :.

USB-IR-Boy

USB-IR-Boy je doma vyrobený USB infračervený prijímač diaľkového ovládania.

Popis

USB-IR-Boy je USB infračervený príjímač používajúci mikroradič Freescale MC68HC908JB8JPE kompatibilný s LIRC.

Cieľom tohoto projektu je byť novým štandardom pre doma vyrobené IČ prijímače s nízkou cenou pre všetky PC, ktoré majú USB.

Nové PC nemusia viac nutne obsahovať RS232 (sériovy port) a používanie IČ hardvéru pripojiteľného na štandardný RS232 port nebude viac možné.

Tento projekt je tiež vhodný pre XBOX Linux Mediaplayer, pretože xbox nemá RS232 vôbec.

Projekt je zastrešený licenciou GPL - celý systém vrátane schémy, programu pre mikrokontrolér a lircd kompatibilný modul jadra Linuxu.

Stav projektu

 • Project je beta, všetko by malo pracovať, ale možnosť vyskytu bugov je možná.
 • Verzia produktu je 0.2
 • Kód pre mikroradič je teraz kompilovaný pomocou SDCC
 • Stav si môžete pozrieť tiež na stránke stránky projektu na Sourceforge
 • Pozrite si Changelog

Vlastnosti

 • Možnosť vyrobiť doma.
 • Možnosť modifikovať, keď chcete.
 • Nízka cena hardvéru (okolo 10€)
 • Jednoduchý layout hardvéru
 • Modul jadra kompatibilný s LIRC

Eagle

Na stránke projektu nájdete dve schémy nakreslené v programe gschem - USB-IR-Boy, čo je vlastný prijímač diaľkového ovládania a PROMMER, čo je programátor mikrokontroléra Freescale.

Knižnicu treba nainštalovať do adresára /opt/eagle/lbr/, v prípade, že máte Eagle nainštalovaný do adresára /opt/eagle/

Autori

Autormi projektu sú:

 • Aapo Tamminen (aaptam at users dot sourceforge dot net)
 • Ilkka Urtamo (blckdove at users dot sourceforge dot net)

Linky

Stránka projektu USB-IR-Boy - http://usbirboy.sourceforge.net/
Moja stránka o projekte USB-IR-Boy - http://www.pavolmaria.org/elektronika/usbirboy/

Na vrch stránky