.: Pavolmaria :.

Misie

Čo je to misia

Čo je to misia? Misia je poslanie isť k iným ľudom. Byť človekom pre ľudí. Byť človekom lásky. Prinášať lásku iným a to spôsobom, ktorý potrebujú. A to lásku vo všetkých oblastiach. Lásku môžeme pomenovať milosrdenstvom. A to milosrdenstvom, ktoré sa zameriava na duchovné a duševné potreby človeka a milosrdenstvo, ktoré sa zameriava na telesné potreby človeka. V tejto súvislosti môžeme hovoriť o skutkoch telesného milosrdenstva a skutkoch duchovného milosrdenstva. Kresťania tieto skutky konajú kvôli Vtelenému Milosrdenstvu - Ježisovi Kristovi.
V dnešnom svete je bohatstvo veľmi nerovnomerne rozdelené. V tejto súvislosti sa hovorí o bohatom severe a chudobnom juhu. Ale aj v rámci jednotlivých krajín je bohatstvo nerovnomerne rozdelené. Existuje menšina bohatých a väčšina chudobnejších obyvateľov danej krajiny. Nechcem povedať, že byť bohatým je zlé. Zlé je sebecké používanie alebo až zneužívanie bohatstva.
Každý sa môže, v miere, ktorá mu to dovoľuje, deliť sa s chudobnejšími - byť solidárny. Solidarita je odrazom cnosti, ku ktorej sme povolávaní a to je cnosť lásky.

Svet bez chudoby

Okrem premáhania sebectva na osobnej úrovni - delením sa s chudobnejšími, je tiež potrebné bojovať proti chudobe na inštitucionálnej úrovni. Pekným príkladom zobúdzania svedomia bola kampaň Make Poverty History - doslovný preklad je urobme chudobu históriou. Slovenská verzia sa nazývala Svet bez chudoby. Svet má dostatok prostriedkov, aby to bolo možné.

Iné súvisiace stránky o misiách

Na vrch stránky