.: Pavolmaria :.

Hagios

Je grécke slovo, ktoré sa do latinčiny sa prekladá ako Sanctus a do angličtiny ako Holy a v slovenčine znamená Svätý. Dnes sa ná toto slovo môže zdať zastaralé a akési vzdialené, no napriek tomu všetkému svätosť je niečo nové a plné života. Nás desí obraz svätých zo zopnutými rukami, hladiacimi kdesi do neznáma. No napriek tomu svätí dnes žijú medzi nami. Sú to úplne normalni ľudia, ktorí milujú život.
Všetci sme povolaní k svätosti života. Svätosť je žiť tento život naplno v sebadarovaní iným. Sebadorovanie je to, čo robí život svätým - sebadarovanie z lásky k Bohu, ktorý tento akt vykonal ako prvý a išiel až do krajnosti, ked sa obetoval z lásky k nám a dal sa pribiť na kríž. Lebo nik nemá väčšej lásky ako ten, ktorý položí život za svojich priateľov.
Svätí sú stále medzi nami. Chcem poukázať na nasledujúcich ľudi. Prvá kategória sú ludia, ktorých sú hodni úcty, ale ešte nie sú oficiálne vyhlasení za svätých, ale toto sa môže udiať v bližšom či vzdialenejšom čase. Druhá kategória sú ľudia, ktorí za svätých alebo blahoslavených boli oficiálne uznaní.

Kresťania príkladného života

Tu uvádzam niektorých kresťanov príkladného života. Ich život má váhu veľkého svedectva. Oficiálne nie sú vyhlásení za svätých.

Chiara Luce Badano


http://www.chiaralucebadano.it/

Angela Louise Baird


http://www.bairds.net/

Blahoslavení

Anka Kolesárová


Mučenica čistoty. Radšej smrť ako hriech (nápis na náhrobnom kameni).
Ak je na svete nejaká radosť, má ju iste človek čistého srdca. (Tomáš Kempenský)
Anka Kolesárová - https://annakolesarova.sk/
Domček - Dom Anky Kolesárovej - http://www.domcek.org/
Séria CD o vzťahoch a čistom srdci - http://hudakcd.sk/

Svätí

Svätá Maria Goretti

http://www.mariagoretti.org/

Svätý Dominik Sávio

http://www.sdb.org/ENG/Pagine/_2_12_17_3_.htm?Sez=12&Sotsez=17&DetSotSez=3
Radšej zomrieť, ako spáchať ťažký hriech.

Svätá Gianna Beretta Molla


Manželka, matka, lekárka, prolife svedok.
Kanonizovaná v Ríme 16. mája 2004.
http://www.saintgianna.org/

Blahoslavený Pier Giorgio Frassatti


Patrón študentov. Beatifikovaný 20. mája 1990 Jánom Pavlom II.
http://www.bettnet.com/frassati/

Svätý Giuseppe Moscati


Svätý doktor.
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Moscati

Svätá Gemma Galgani


Gemma Galgani

Svätá Veronica Giuliani


Svätá Veronica Giuliani

Svätý don Luigi Orione


Svätý don Luigi Orione

Anna Zelíková

Proces Blahorečenia prebieha.

Anna Zelíková.

Blahoslavená Sára Salkaházi


Sary Salkaházi.
http://www.salkahazisara.com/sk/biografia
Na vrch stránky