.: Pavolmaria :.

Myslienky o Bohu

Môžeš Boha opustiť, ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa hľadal.
Môžeš Boha nenávidieť, ale nemôzeš zabrániť, aby Ťa On mal rád.
Môžeš sa rozhodnúť proti Kristovi, ale On sa rozhodol na Golgote pre Teba.
Môžeš sa vyhýbať jeho slovu a jeho Cirkvi, ale jeho slovo a jeho Cirkev Ťa napriek tomu hľadajú.
Môžeš zabrániť, aby Ťa Boh neviedol, možeš ho zapierať, preklinať, ale nemôžeš zabrániť aby nebol.

Jan Pavol II.

Na vrch stránky