.: Pavolmaria :.

Hospodárenie s časom

Jedného dňa odborník na hospodárenie s časom hovoril pred skupinou obchodných študentov, a aby vypichol svoju myšlienku, použil ilustratívny príklad, na ktorý týto študenti nikdy nezabudnú.
Keď tak stál pred skupinou tých výnimočných lámčov rekordov, povedal: "OK, je čas na kvíz," a vytiahol päťlitrovú zavárovaciu flašu so širokým hrdlom a postavil ju pred nich na stôl. Potom vyhrabal ešte asi tucet kameňou o veľkosti päste a starostlivo ich vyskladal jeden za druhým do flaše. Keď bola flaša plná až po hrdlo a žiadny ďalší kameň sa do nej už nevošiel, spýtal sa: "Je tá flaša plná?" a každý v triede zvolal: "Áno."
Expert na hospodárenie s časem opáčil: "Skutočne?" a siahol pod stôl a vytiahol sáček štrku, ktorý nasypal na vrch flaše a poradne s ňou zatriasol. Štrk prepadol do medzier medzi kamene. Spýtal sa se znova: "Je tá flaša plná?" Tentokrát trieda pochopila a jeden povedal: "Pravdepodobne nie." "Správne!" odpovedel a zpoza stolu vzal sáček s pieskom a vmiesil ho všade do medzier medzi kamene a štrk.
Opäť sa spýtal: "Je tá flaša plná?" "Nie!" vykríkla trieda. "Správne," odpovedal a vytiahol džbánok vody a naplnil flašu až pod okraj.
Potom sa pozrel na triedu a spýtal sa: "Čo je pointou tejto ilustrácie?" Jeden snaživec zdvihol ruku a hovorí: "Pointou je, že bez ohľadu na to, ako plný je váš program, keď sa snažíte skutočne poriadne, vždy sa tam ešte vôjdu nejaké veci!"
"Nie," povedal prednášajúci, "to nie je pointa. Pravda, ktorú nás ilustrácie učí, je tá, že ak tam nedáme najskôr tie veľké kamene, tak ich tam už nedostaneme nikdy. Čo sú tie veľké kamene vášho života? Čas, ktorý trávite so svojimi milovanými, vaše sny, zmysluplné aktivity, učenie či vedenie druhých? Pamätajte na to, aby ste dali dovnútra nejskôr tieto dôležité kamene, inak ich tam už nedáte nikdy." A tak dnes večer alebo ráno, keď budete premýšlať nad týmto krátkým príbehom, spýtajte sa sami seba: Čo je tými "veľkými kameňmi" v mojom živote? A potom ich dajte do svojej fľaše ako prvé.
Na vrch stránky