.: Pavolmaria :.

Zosilňovač s TDA2009

Dlhšie som hľadal vhodný zosilňovač, ktorý by sa dal použiť v PC. Počas tohoto hľadania som postavil niekoľko konštrukcií, no žiadna z nich dostatočne neuspokojila moje požiadavky. Tými boli malé harmonické skreslenie, možnosť použiť nižšie nesymetrické napájanie - 12V a menej. Požiadavka na napájacie napätie vznikla preto, lebo tento zosilňovač som chcel použiť vo vnúri PC, vmontovaním do pozície na 5 1/4'' mechaniku. Práve tieto požiadavky dostatočne spĺňa zapojenie z integrovaným obvodom TDA2009A. Zapojenie som vyskúšal a je funkčné. Schéma a plošný spoj sú prekreslené podľa originálneho katalógového listu k TDA2009A - trochu doplnené a poupravené.

V katalógovom liste sa uvádza, že TDA2009A je dvojkanálový audio Hi-Fi výkonový zosilňovač triedy AB v púzdre Multiwatt package, špeciálne navrhnutý pre vysokokvalitné stereo aplikácie ako napríklad Hi-Fi a hudobné centrá.

Charakteristika obvodu TDA2009A

 • Vysoký výstupný výkon (10 + 10W Min. @ . D = 1%)
 • Schopnosť dodať vysoký výstupný prúd (až do 3.5A)
 • Ochrana pred striedavým skratom
 • Ochrana pred tepelným pretažením
 • Ekonomickosť (cena a rozmery): veľmi malý počet externých komponentov a jednoduchá montáž vdaka púzdru Multiwatt.

Maximálne hodnoty

Vs Napájacie napatie 28 V
Io Výstupný špičkový prúd (opakujúci sa, f >= 20 Hz) 3.5 A
Io Výstupný špičkový prúd (neopakujúci sa, t = 100 ms) 4.5 A
Ptot Výkonová strata pri Tpúzdra = 90 °C 20 W

Charakteristické hodnoty

Tu vyberám niektoré charakteristické hodnoty. Detaily nájdete v katalógovom liste.

Vs Napájacie napatie 8 - 28 V
d Skreslenie (každý kanál) 0.2% pri zátaži 4 Ohm, 0.1% pri zátaži 8 Ohm
Io Výstupný špičkový prúd (neopakujúci sa, t = 100 ms) 4.5 A
CT Presluchy (Cross Talk) 50 - 60 dB

Schéma zapojenia

Osadzovací plán

Zoznam súčiastok

Partlist

Exported from tda2009.brd at 2/21/2005 09:41:40 

EAGLE Version 4.13r1 Copyright (c) 1988-2004 CadSoft

Part   Value     Package   Library Position (inch)    Orientation

+12V           3,17/1,1   wirepad (1.1 2.35)      R0
C1    2u2/50V    E2,5-5    rcl   (3.2 1.05)      R0
C2    2u2/50V    E2,5-5    rcl   (1.5 1.05)      R0
C3    22u/16V    E2,5-5    rcl   (2.35 1.05)      R0
C4    220u/10V    E2,5-6    rcl   (2.9 1.05)      R0
C5    220u/10V    E2,5-6    rcl   (1.8 1.05)      R0
C6    100u/35V    E3,5-8    rcl   (1.25 1.95)      R0
C7    100n      C025-025X050 rcl   (1 1.9)        R270
C8    100n      C025-025X050 rcl   (1.65 2.6)      R0
C9    100n      C025-025X050 rcl   (3.1 2.6)       R180
C10    2200u/35V   E7,5-16   rcl   (2.15 1.7)      R270
C11    2200u/35V   E7,5-16   rcl   (2.9 1.7)       R90
GND           3,17/1,1   wirepad (1.3 2.35)      R0
GND-IN-L         3,17/1,1   wirepad (1.9 0.5)       R0
GND-IN-R         3,17/1,1   wirepad (2.95 0.5)      R0
GND-OUT-L        3,17/1,1   wirepad (3.4 1.9)       R0
GND-OUT-R        3,17/1,1   wirepad (3.4 2.1)       R0
IC1    TDA2009T    SIP11    linear  (0.45 1.75)      R90
IN-L           3,17/1,1   wirepad (1.7 0.5)       R0
IN-R           3,17/1,1   wirepad (3.25 0.5)      R0
OUT-L          3,17/1,1   wirepad (3.4 1.7)       R0
OUT-R          3,17/1,1   wirepad (3.4 2.3)       R0
R1    1k3      0207/10   rcl   (1.55 0.75)      R180
R2    18       0207/10   rcl   (2.05 0.75)      R180
R3    1k3      0207/10   rcl   (3.25 0.75)      R0
R4    18       0207/10   rcl   (2.75 0.75)      R0
R5    1       0207/10   rcl   (2.05 2.6)      R180
R6    1       0207/10   rcl   (2.65 2.6)      R0

Stiahnutie súborov pre Eagle 4.11

Schéma: tda2009.sch
DPS: tda2009.brd

Katalógové listy

TDA2009A: tda2009a.pdf

Fotky

Na vrch stránky