.: Pavolmaria :.

Serdisplib

Keď som na internete a hľadal nejakú konštrukciu MP3 prehrávača, ktorý by mal ako pamäťové médiu Compact Flash kartu, svojou konštrukciou ma zaujal ma prehrávač YAMPP. Nakoniec som sa rozhodol, že kúpim hotový sériovo vyrábaný MP3 player so vstavanou pamäťou. Prehrávač YAMPP ma zaujal ale niečím iným. Bolo to použitie grafického disleja z mobilného telefónu NOKIA 3310. Ako tak som ďalej premýšlal, že takýto displej sa dá použiť aj v iných konštrukciách a pripadne ho pripojiť ako zobrazovač informácií k PC. Na zobrazovanie informacií pomocou PC je možné použiť knižnicu Serdisplib.

Serdisplib je knižnica, ktorá umožnuje ovľádať displeje z mobilných telefónov pripojené k paralélnemu portu PC pod operačným systémom Linux. Okrem displeja z telefónu NOKIA 3310 umožnuje pripojiť aj displeje z ďalších mobilných telefónov. Pomocou programu lcd4linux v spojení so serdisplib je možné na tomto dispeji zobrazovať rôzne údaje, ktoré sú dostupné - napríklad zaťaženie procesora, obsadenie pamäti, teplotu...

Displej z mobilného telefónu NOKIA 3310

Je to monochromatický grafický displej, ktorý má rozmer 38*35 mm, aktívnu zobrazovaciu plochu 30*22 mm a rozlíšenie 84*48 pixelov. Používa kontrolér pcd8544 alebo kompatibilný. Od firmy AVELMAK je ho možné objednať približne za 260,-Sk bez poštovného. Keď to porovnám s znakovým displejom 2x16 znakov je to cena veľmi dobrá. Hneď som si aj jeden kus objednal. Samozrejme, že tu nechcem spochybňovať prednosti znakových displejov a radiča, ktorý obsahuje. Stručne by sa dalo povedať, že tento displej je "veľa muziky za málo peňazí".

Zapojenie vývodov

Existujú najmenej dve rôzne verzie displeja. Označíme ich typ 1 a typ2.

Typy displejov

Zdroj napájania

Napájanie ovládača PCD8544 je v rozmedzí 2.7 až 3.3V.

Nápajanie

Pripojenie na paralélny port


Zapojenie so softvérovým resetom
Part#  Type        Value		Annotation
---------------------------------------------------------------------------------------
R1   Resistor      eg. 270 Ohm
R2   Resistor      eg. 330 Ohm
C1, C2 Capacitor      some uF		not mandatory, for smoothing input voltage
IC1   Var. Voltage Reg.  LM317 (or similar)	Vout should result in > 2.7V and < 3.3 V

R3-R7  Resistor      1 kOhm
R8   Var.Resistor    eg. 100 Ohm		or higher value if needed;
						or simply a resistor with fixed value
C3   Capacitor      100 nF		not mandatory; needed, if display is unstable
						(eg: only every 2nd row is visible, ...) 
T1   Transistor     eg. BC547  
D1   Diode        eg. 1N4148  

Zapojenie s hardvérovým resetom
to save one wire it is possible to replace the /RES-wire through a R/C-circuit.

part-list is the same as above with the following exceptions:

Part#  Type        Value         Annotation
---------------------------------------------------------------------------------------
R3-R6  Resistor       1 kOhm    
R7   Resistor      10 kOhm
C4   Capacitor      10 uF 
 
Detailnejšie informácie môžete získať zo stránky projektu Serdisplib - http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html

Fotky

Na stiahnutie

Katalógový list PCD8544

Linky

Na vrch stránky