.: Pavolmaria :.

Nástroje na návrh plošných spojov

Na kreslenie schém a dosiek plošných spojov (DPS) používam program Eagle. Existuje vo verzii pre. Windows, Linux a Mac OS. Ja osobne používam verziu verziu 4.16 pre operačné systémy Linux aj Windows. Môžete si ho stiahnuť zo stránok http://www.cadsoft.de a používať zadarmo pre nekomerčné účely.

Eagle - http://www.cadsoft.de

Geda - http://www.geda.seul.org/
PCB - http://pcb.ece.jhu.edu/
FreePCB - http://www.freepcb.com/
Vutrax - http://www.vutrax.co.uk/
Express PCB - http://www.expresspcb.com/

PCB123 - http://www.pcb123.com/
Pad2Pad  http://www.pad2pad.com/
TARGET 3001! Layout CAD 
  - http://www.ibfriedrich.com/english/engl_pcbcad.htm http://ibfriedrich.com/english/engl_pcbcad.htm
Formica - http://www.formica.cz/

ORCAD - http://www.orcad.com
Mentor - http://www.mentor.com/
Altium - http://www.altium.com/
Zuken - http://www.zuken.com/
Baumeister Mediasoft Engineering - Bartels AutoEngineer 
   - http://www.bme.ie/bae/bae/bae_en.htm
   
Electric - http://www.gnu.org/software/electric/electric.html
Kicad - http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/
MUCS-PCB - http://www.cs.manchester.ac.uk/apt/projects/tools/mucs-pcb/


PCB-POOL - http://www.pcb-pool.com/html_uk/uk_service_1.htm

Platinen mit der "Direkt-Toner-Methode" ätzen - http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm
Create PCBs with the "direct toner method" - http://thomaspfeifer.net/direct_toner_pcb.htm


Na vrch stránky