.: Pavolmaria :.

Teplomer na paralélny port so snímačom SMT160–30

K napísaniu toho članku ma išpiroval článok na serveri root.cz, ktorého autorom je pán Milan Ištok.

Pôvodný dizajn teplomera z článku uverejneného na serveri root.cz som upravil pridaním rezistorov R1 a R2 na piny 1 a 14 paralélneho portu. Predíde sa tým skratu v prípade, že na jednom pine je logická 1 a na druhom pine log 0. Vtedy je rozdiel potenciálov v najhoršom prípade +5V. Teda maximalný prúd tečúci z jedného pinu do druhého je cca 2,5mA (5V / 2000 Ohm = 2.5mA). Kondenzátor C by sa mal nachádzať čo najbližsie ku snímaču. V katalógovom liste je napájací prúd snímača uvádzaný v rozsahu od 160 do 200uA.

Snímač generuje obdĺžnikový signál s frekvenciou 1-4kHz v závislosti na teplote, so striedou podľa vzorca DC=0,32+0,0047*t , kde t je teplota v stupňoch Celsia.

Teplotu vypočítame podľa vzorca Teplota [st.C]=( ( (t2 / (t1 + t2) ) - 0.32) / 0.0047), kde t1 je počet meraní, keď bola na porte zistená logická 0 a t2 je počet meraní, keď bola na portu zistená logická 1.

Zdrojový kód

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <unistd.h>
 3. #include <sys/io.h>
 4.  
 5. #define DATA 0x378
 6. #define STATUS DATA+1
 7. #define CONTROL DATA+2
 8.  
 9. float ZmerTo (unsigned short naportu, unsigned char odkud, int stav)
 10.  
 11. // funkce vraci teplotu ve st. Celsia
 12. // parametry
 13. // naportu - port na kterem se provadi mereni
 14. // odkud - bite na ktery je pripojen teplomer
 15. // stav - urcuje zda je vstup negovan
 16.  
 17. #define DelkaCyklu 0xffff
 18.  
 19. {
 20. int t0, t1, t2;
 21. int mask = (1 << odkud);
 22. t1=0;
 23. t2=0;
 24. for (t0 = 0; t0 < DelkaCyklu; t0++)
 25. // vlastn mereni
 26. if ((inb (naportu) & mask) == 0) t1++ ;
 27. // negace mereni v pripade, ze je port negovan
 28. t2=DelkaCyklu-t1;
 29. if (stav!=0){
 30. t1=t2;
 31. t2=DelkaCyklu-t1;
 32. };
 33. // vlastn vypocet teploty
 34. return ((((double)t2 / ((double)DelkaCyklu)) - 0.32) / 0.0047);
 35. }
 36.  
 37. int main (void)
 38. {
 39. if (setuid (0) < 0)
 40. {
 41. printf ("Program musi byt spusten rootem\n");
 42. exit (1);
 43. }
 44. if (ioperm (STATUS, 3, 1))
 45. {
 46. printf ("Program musi byt spusten rootem\n");
 47. exit (1);
 48. }
 49. if (ioperm (CONTROL, 3, 1))
 50. {
 51. printf ("Neni pristup na port\n");
 52. exit (1);
 53. }
 54.  
 55. // nastaveni control portu na 1 tak aby na nem bylo +5V pro napajeni
 56. outb (52, CONTROL);
 57. // zmereni teploty
 58. //pro LPT port a pro teplomer zapojeny na PIN 15
 59. printf ("Teplota je %4.1f \n", ZmerTo (STATUS, 3, 0));
 60.  
 61. // nastaveni control portu na 0 tak aby bylo vypnute napajeni cidla
 62. outb (55, CONTROL);
 63.  
 64. return (0);
 65. }

Kompilácia sa spustí príkazom gcc -O6 smt160-30lpt.c -o teplomer

Ako je vidieť, program musí byť spustený rootom (alebo musí byť na programe nastavené SUID). Ďalej musím upozorniť na to, že na LPT porte sú niektoré vstupy a výstupy negované. Nevadí to, ale ak budete zapájať viac snímačov na jeden LPT port, je nutné s tím počítať.

Na stiahnutie

Anglický katalógový list
Český katalógový list
Zdrojový súbor smt160-30lpt.c

Linky

http://www.root.cz/clanky/nejjednodussi-online-teplomer/

Na vrch stránky