.: Pavolmaria :.

Nabíjačka k mobilnému telefónu pre PC

Upozornenie

Zapojenie používate na vlastné riziko. Autor nezodpovedá za prípadné poškodenie PC alebo mobilného telefónu. Zasahovať do PC smie len odborník na to opravnený, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Popis

Táto nabíjačka využíva autonabíjačku k mobilnému telefónu. Pozostáva z autonabíjačky a priameho pripojenie na zbernicu 12V v PC pomocou konektora hardisku na jednej strane a konektora cigaretového zapalovača na druhej strane. Medzi túto redukciu som ešte zaradil spínač a poistku. Samozrejme, že je tam možné zaradiť prípadnú nadprúdovú ochranu, aby sa zamedzilo pripadnému skratu a naslednému nežiadúcemu reštartu PC.

Tiež by za uváženie stálo prípadné zaradenie filtra, aby sa predišlo nežiadúcemu indukovanému napätiu vznikajúcemu pri aktivite mobilného telefónu. Pod aktivitou rozumiem telefonovanie, posielanie SMS, prihlasovanie sa do siete, pri ktorom môže vzniknúť indukované napatie.

Fotky

Na vrch stránky