.: Pavolmaria :.

Lirc/Winlirc

LIRC a WinLIRC

LIRC je akronymom pre Linux Infrared Remote Control. Je to softvérový balík, ktorý umožnuje dekódovať a posielať infračervené (IČ) signály mnohých (ale nie všetkých) diaľkových ovľádačov, ktoré sú bežne používané. Tento softvérový balíček je schopný pracovať s príjímačmi pripojenými k počítaču rôznym spôsobom - prostredníctvom sériového portu, paralélneho portu, USB portu, alebo cez vstup zvukovej karty. Zoznam spôsobov pripojenia a podporovaných prijímačov a vysielačov nájdete na stránke projektu. Taktiež vysielače môžu byť zapojené rôznym spôsobom - určite na sériový a paralélny port. Vysielače pripojené na port/výstup nám zase umožnujú ovládať domáce zariadenia (hifi vežu, tv, ...) z PC. Nás budú zaujímať predovšetkým prijímače, ktoré po pripojení na príslušný port/vstup nám umožnujú ovládať funkcie PC bežným dialkovým ovládačom. V tomto článku sa bližsie pozrieme na dva prijímače.Prvým je jednoduchý prijímač pripojený na sériový port zo stránky LIRC. Ďalej nasleduje moja úprava tohoto prijímača podľa prijímača od Igora Česka. Výhodou týchto prijímačov je, že sú veľmi jednoduché. Druhým bude USB-IR-BOY, ktorý je pripojiteľný na USB port o čom nám hovorí, už jeho samotný názov.

WinLIRC je port systému LIRC pre operačný systém MS Windows.

Štandardný prijímač

Výhodou tohoto prijímača je veľmi nízka cena. Nevýhodou je, že tento prijímač IČ celý proces dekódovania rieši pomocou softvéru v PC a tak viac zaťažuje procesor.

Moja úprava prijímača

USB-IR-BOY

USB-IR-BOY je doma vyrobený USB infračervený prijímač diaľkového ovládania používajúci mikroradič Freescale MC68HC908JB8JPE a je kompatibilný so systémom LIRC.

Popis pinov sériového portu

Name    25-pin     9-pin
---------------------------------------------------------
TxD      2       3    transmit data
RxD      3       2    receive data
RTS      4       7    request to send (here: power source)
CTS      5       8    clear to send
DSR      6       6    data set ready
GND      7       5    ground
DCD      8       1    data carrier detect (here: signal line)
DTR     20       4    data terminal ready

UIRT2

UIRT2 je prijímač/vysielač diaľkového ovládania pripojiteľný na sériový port, ktorého jadrom je mikrokontrolér PIC 16F84 . Výhodou takéhoto zariadenia je, že málo zaťažuje procesor počítača.

Ovládač diaľkový ovládania

Zo stránky projektu LIRC je možné si stiahnuť balík remotes.tar.bz2, ktorý obsahuje konfiguračné súbory pre velké množstov ovládačov diaľkového ovládania.

Pioneer CU-XR039

Linky

Na vrch stránky