.: Pavolmaria :.

USBASP - Sériový programátor procesorov Atmel AVR na USB port

USBASP

Originálny programátor nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: USBASP - USB programmer for Atmel AVR controllers. Ako srdce programátora môže byť použitý procesor AT MEGA8 alebo AT MEGA48. Ja som zvolil AT MEGA8, ktorý je v klasicko PDIP púzdre a dá sa použiť aj v amatérskych podmienkach.

USBASP PCB

Ako plošný spoj som použil usbasp_gr.rar od J.A. de Groot, ktorý som mierne upravil. Jednostrannú dosku vo formáte EAGLE format.

Zapojenie ISP pinov procesora ATmega8

1 - RESET
19 - SCK
18 - MISO
17 - MOSI
7 - Vcc
8 - GND
9 - XTAL1
10 - XTAL2

Zapojenie ISP pinov procesora ATtiny2313

1 - RESET
19 - SCK
18 - MISO
17 - MOSI
20 - Vcc
10 - GND

Zapojenie 6 pinového ISP konektora ATMEL

1 - MISO  2 - VCC
3 - SCK  4 - MOSI
5 - RST  6 - GND

Zapojenie 10 pinového ISP konektora ATMEL

1 - MOSI  2 - VCC
3 - LED  4 - GND
5 - RST  6 - GND
7 - SCK  8 - GND
9 - MISO 10 - GND

Programovanie procesora AT MEGA8

Ako srdce tohoto programátora je použitý procesor AT Mega 8, ktorý je vhodné naprogramovať pomocou aktuálnej verzie firmvéru (firmware) usbasp.atmega8.rrrr-mm-dd.hex, nakoľko táto verzia obsahuje podporu pre aktuálne typy procesorov.

Programovanie realizujeme pomocou programátora pripojeného na paralélny port alebo promocou už hotového programátora USBASP. Po prvýkrát ide procesor naprogramovať bez pripojeného kryštálu.

Ak chcete programovať procesor po druhýkrát, je potrebné k procesoru pripojiť externý kryštál 12MHz medzi XTAL1 a XTAL2, a medzi XTAL1 a GND a XTAL2 a GND kondenzátory s kapacitou 22pF. Je to spôsobené tým, že po naprogramovaní poistiek procesora sa prepne zdroj hodín (časovania) z interného kryštálu na externý kryštál. Bez pripojenia kryštálu programátor nenájde cieľový procesor.

Programovanie procesorov pomocou programátora pripojeného na paralélny port

avrdude -p m8 -c avrsplpt -P /dev/parport0 -U lfuse:w:0xEF:m -U hfuse:w:0xC9:m -U flash:w:usbasp.atmega8.rrrr-mm-dd.hex
avrdude -p m8 -c avrsplpt -P lpt1 -U lfuse:w:0xEF:m -U hfuse:w:0xC9:m -U flash:w:usbasp.atmega8.rrrr-mm-dd.hex

Programovanie procesorov pomocou hotového programátora USBASP

avrdude -p m8 -c usbasp -P usb -U lfuse:w:0xEF:m -U hfuse:w:0xC9:m -U flash:w:program.hex

Linky

Na vrch stránky