.: Pavolmaria :.

Sériový programátor procesorov Atmel AVR na paralélny port

Na úvod

Tento programátor sa pripája na paralélny port. Výhodou je extrémne malá zložitosť. Programátor obsahuje len konektor na paralélny port a štyri rezistory. Nevýhodou je veľká citlivosť paralélneho portu na preťaženie a skrat. Vyvarujte sa prípadnému skratu a pretaženiu, lebo paralélný port sa veľmi ľahko zničí.
Programátor sa používa na napálenie programu do pamäti procesora. Na riadenie programátora sa používa softvér AVRDUDE, ktorý je dostupný pre Windows/Linux a dokáže s týmto hardvérom spolupracovať.

Do konfiguračného súboru avrdude.conf treba pridať nasledujúce riadky.
 programmer
 id  = "avrsplpt";
 desc = "Elm-chan parallel programmer";
 type = par;
 reset = 4;
 sck  = 2;
 mosi = 3;
 miso = 11;
;
avrdude -p attiny2313 -c avrsplpt -u -U lfuse:w:0xe4:m
avrdude -p t2313 -c avrsplpt -U flash:w:name.hex

Schéma zapojenia

Schéma zapojenia

Zoznam súčiastok

R1    330      R-EU_0207/10  0207/10   rcl     1
R2    330      R-EU_0207/10  0207/10   rcl     1
R3    330      R-EU_0207/10  0207/10   rcl     1
R4    100      R-EU_0207/10  0207/10   rcl     1

Linky

Na vrch stránky