.: Pavolmaria :.

ISP programovanie a zapojenie ISP pinov procesorov AT MEGA8 a AT Tiny2313

Skratka ISP (In-System Programmer) je programovanie v obvode, bez nutnonosti vyberať procesor z tohoto zapojenia. Aby bolo možné použiť ISP programovanie je potrebné dodržať niektoré pravidlá pri návrhu elektronického obvodu. Na ISP programovanie sa používa 6 vodičov a sú to tieto: 4 signály (RESET, SCK, MISO, MOSI), napájanie (VCC) a zem (GND). Ak je napájanie externé stačí použiť 5 vodičov.

Katalógový list AT Mega 8
Katalógový list AT Tiny 2313

Pin AT Mega8 AT Tiny2313
Vcc 7 20
GND 8 10
RESET 1 1
SCK 19 19
MISO 18 18
MOSI 17 17
Na vrch stránky