.: Pavolmaria :.

AVRdude - AVR Downloader/UploaDEr

AVRdude je ovládací program pre programátory procesorov Atmel AVR

avrdude -p m8 -c avrsplpt -P /dev/parport0 -U lfuse:w:0xEF:m -U hfuse:w:0xC9:m -U flash:w:usbasp.atmega8.2007-10-23.hex 
avrdude -p m8 -c avrsplpt -P lpt1 -U lfuse:w:0xEF:m -U hfuse:w:0xC9:m -U flash:w:usbasp.atmega8.2007-10-23.hex 

avrdude -p 2313 -c avrsplpt -P /dev/parport0 -B 8 -U flash:w:atmel2313ledblink1.hex:i
avrdude -p 2313 -c avrsplpt -P lpt1 -B 8 -U flash:w:atmel2313ledblink1.hex:i  
Na vrch stránky