.: Pavolmaria :.

Zábava s LEDkami a mikrokontrolérom Atmel AT90S2313 (rozšírená verzia)

Na úvod

Tento projekt je rozšírená verzia predchádzajúcej konštrukcie Zábava s LEDkami a mikrokontrolérom Atmel AT90S2313. Používa 15 LED diód s priemerom 3mm.
Na vývoj bolo použité AVR Studio, ktoré si je možné zadarmo stiahnuť zo stránok spoločnosti Atmel. Alebo je možné použiť asembler avra.
Na napálenie programu do procesora bol použitý programátor AVRDUDE, ktorý je dostupný pre Windows/Linux. A hardvér na naprogramovanie procesora bol použitý programátor zo stránky elm-chan.org pripájaný na paralélny port.

Schéma zapojenia

Osadzovací plán

Zoznam súčiastok

Partlist

Exported from atmel2313ledblink2.sch at 4/11/2006 17:59:02 

EAGLE Version 4.16 Copyright (c) 1988-2005 CadSoft

Part   Value     Device     Package   Library Sheet

C1    33p      C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl   1
C2    33p      C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl   1
IC2   AT90S2313P   AT90S2313P   DIL20    atmel  1
LED1          LED3MM     LED3MM    led   1
LED2          LED3MM     LED3MM    led   1
LED3          LED3MM     LED3MM    led   1
LED4          LED3MM     LED3MM    led   1
LED5          LED3MM     LED3MM    led   1
LED6          LED3MM     LED3MM    led   1
LED7          LED3MM     LED3MM    led   1
LED8          LED3MM     LED3MM    led   1
LED9          LED3MM     LED3MM    led   1
LED10          LED3MM     LED3MM    led   1
LED11          LED3MM     LED3MM    led   1
LED12          LED3MM     LED3MM    led   1
LED13          LED3MM     LED3MM    led   1
LED14          LED3MM     LED3MM    led   1
LED15          LED3MM     LED3MM    led   1
PAD1   +5V      3,17/1,1    3,17/1,1   wirepad 1
PAD2          3,17/1,1    3,17/1,1   wirepad 1
Q1    11.0592MHz   CRYTALHC49S   HC49/S    crystal 1
R1    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R2    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R3    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R4    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R5    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R6    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R7    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R8    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R9    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R10   1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R11   1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R12   1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R13   1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R14   1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R15   1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1

Súbory na stiahnutie

Schéma: atmel2313ledblink3.1.sch (Eagle 4.11)
DPS: atmel2313ledblink3.1.brd (Eagle 4.11)
Katalógový list: AT90S2313
Zdrojový kód: atmel2313ledblink3v1.asm
Hex file: atmel2313ledblink3v1.hex

Zábava s LEDkami a mikrokontrolérom Atmel AT90S2313 (rozšírená verzia s bargrafom)

Tento projekt je rozšírená verzia predchádzajúcej konštrukcie Zábava s LEDkami a mikrokontrolérom Atmel AT90S2313. Ako svetelný prvok použiva dva bargraf Bargraf-LED stĺpce. Bargraf LED stĺpec obsahuje desať LED v jednom puzdre DIL20.

Schéma zapojenia

Osadzovací plán

Zoznam súčiastok

Partlist

Exported from atmel2313ledblink4.sch at 4/29/2006 10:53:08 

EAGLE Version 4.16 Copyright (c) 1988-2005 CadSoft

Part   Value     Device     Package   Library Sheet

C1    33p      C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl   1
C2    33p      C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl   1
DZ1   LB10      LB10      LB10     led   1
DZ2   LB10      LB10      LB10     led   1
IC2   AT90S2313P   AT90S2313P   DIL20    atmel  1
PAD1   +5V      3,17/1,1    3,17/1,1   wirepad 1
PAD2          3,17/1,1    3,17/1,1   wirepad 1
Q1    11.0592MHz   CRYTALHC49S   HC49/S    crystal 1
R1    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R2    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R3    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R4    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R5    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R6    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R7    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R8    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R9    1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R10   1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R11   1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R12   1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R13   1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R14   1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1
R15   1k8      R-EU_0207/12  0207/12   rcl   1

Súbory na stiahnutie

Schéma: atmel2313ledblink3.2.sch (Eagle 4.11)
DPS: atmel2313ledblink3.2.brd (Eagle 4.11)
Katalógový list: AT90S2313
Zdrojový kód: atmel2313ledblink3v1.asm
Hex file: atmel2313ledblink3.hex

Linky

Na vrch stránky