.: Pavolmaria :.

MidiPOV

Na úvod

Toto zapojenie je vyvrcholením predchádzajúcich zapojení. Inšpiroval som sa zapojeniami SpokePOV, MiniPOV a MiniPOV2 od Limor Fried (A.K.A Lady Ada). Ako riadiaci mikrokontrolér sa používa AVR AT Tiny2313. Ako senzor je použitý Hallov integrovaný obvod DN6852. DN6852 obsahuje Hallov prvok, zosilňovač, shmittov preklápací obvod a výstupný obvod. Uvažujem o jeho nahradení jazýčkovým kontaktom. Pri jeho zopnutí sa začne text zobravovať odznova.
Tiež uvažujem o meraní periódy medzi zopnutiami, čím by sa dala zabezpečiť stacionarita obrazu. Určí sa aký čas je potrebný na zopnutie LED.
Ako vznikol názov. Názov vznikol z dvoch slov - prvý slovo je MIDI (odvodené z anglického slova middle - stred, stredný). Prečo MIDI? Limor Fried navrhla dve zapojenia - prvá sa nazýva SpokePOV a používa 60 LED - 30 LED z každej strany. Druhé zariadenie je MiniPOV resp. MiniPOV2, ktoré používajú 8 diód. MiniPOV využíva mikrokontrolér Microchip PIC - 16F630 a druhý mikrokontrolér Atmel ATTiny2313.
MidiPOV je niečo medzi SpokePOV a MiniPOV. Používať 10LED a mikrokontrolér Atmel ATTiny2313. Na vývoj v súčasnosti používam procesor AT90S2313, ktorý potrebuje oproti svojmu nástupcovi ATTiny2313 vonkajší kryštál. Tiež je možné vraj použiť rezonátor (ktorý je vraj lacnejší - neskúšal som.).
POV je akronym slov Persistence Of Vision. To je efekt, nedokonalosti ľudského oka. Tento efekt používa televízia. Možeme si ho overiť tak, keď krútime rýchlo nejakým svetielkujúcim predmetom - napríklad tlejúcim drevom vybraným z pahreby, jednoduchšie - rozsvieteným elktrickým lampášom... a pod. V podstate ide o zotrvačnosť ludského oka - receptorov. Využitím nedokonalosti ludského oka môžeme blikaním 10 LED môžeme vypísať text. Tento projekt je v príprave a máte sa na čo tešiť.
Program je/bude napísaný v jazyku C a na preklad je použitý AVR-GCC pod Linuxom, respektíve jeho verzia pre Windows - WinAVR.
Na napálenie programu do procesora bol použitý programátor AVRDUDE, ktorý je dostupný pre Windows/Linux. A hardvér na naprogramovanie procesora bol použitý programátor zo stránky elm-chan.org pripájaný na paralélny port.

Schéma zapojenia

Osadzovací plán

Zoznam súčiastok

Partlist

Exported from atmel2313POV1.2.sch at 5/08/2006 15:28:37 

EAGLE Version 4.16 Copyright (c) 1988-2005 CadSoft

Part   Value     Device    Package Library Sheet

DZ1   LB10      LB10     LB10   led   1
IC2   ATTINY2313   AT90S2313P  DIL20  atmel  1
JP1           PINHD-1X2  1X02   pinhead 1
JP2           PINHD-1X3  1X03   pinhead 1
R1    1k8      R-EU_0207/10 0207/10 rcl   1
R2    1k8      R-EU_0207/10 0207/10 rcl   1
R3    1k8      R-EU_0207/10 0207/10 rcl   1
R4    1k8      R-EU_0207/10 0207/10 rcl   1
R5    1k8      R-EU_0207/10 0207/10 rcl   1
R6    1k8      R-EU_0207/10 0207/10 rcl   1
R7    1k8      R-EU_0207/10 0207/10 rcl   1
R8    1k8      R-EU_0207/10 0207/10 rcl   1
R9    1k8      R-EU_0207/10 0207/10 rcl   1
R10   1k8      R-EU_0207/10 0207/10 rcl   1

Stiahnutie súborov pre Eagle 4.11

Schéma: atmel2313POV1.2.sch
DPS: atmel2313POV1.2.brd

Katalógové listy

AT90S2313

Programy pre procesor

Programy zatiaľ nie sú hotové! Linky majú len symbolický význam a súbory obsahujú text, že žiadny obsah nemajú.

Zdrojový kód v jazyku C: atmel2313POV1.c
Hex file: atmel2313POV1.hex

Programovanie procesora

Zapisanie poistky

Aby procesor fungoval na 8Mhz je potrebné spustiť nasledovný príkaz a zapísať poistsku.
avrdude -p attiny2313 -c avrsplpt -u -U lfuse:w:0xe4:m

Naprogramovanie procesora hex súborom

Na zapísanie programu do procesora napíšeme príkaz.
avrdude -p attiny2313 -c avrsplpt -U flash:w:minipov.hex

Zapojenie ISP pinov procesora AT Tiny2313 / AT90S2319

1 RESET
19 SCK
18 MISO
17 MOSI
20 Vcc
10 GND

Na stiahnutie

Linky

Na vrch stránky