.: Pavolmaria :.

Modlitby

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach
posväť sa meno tvoje
príď královstvo tvoje,
buď vôla tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúštame svojim viníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Chváloslovie

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen

Na vrch stránky