.: Pavolmaria :.

Ľudovít Jankuľák

Kto bol Ľudovít Jankuľák?

Na kazateľnici v Liptovských Sliačoch

Ľudovít Jankuľák bol rímsko-katolícky kňaz príkladného života. Táto stránka sa pokúša podať svedectvo o tomto jeho príkladnom živote. Je spracovaná podľa diplomovej práce Ladislava Šimčeka.

Ľudovít Jankulák bol kňaz hrdinského života, ktorý pôsobil v našej farnosti - Liptovských Sliačoch. Predtým pôsobil v Ružomberku a Hrboltovej.

Narodil sa 28. augusta 1927 v Liesku na Orave. Pokrstený bol už za tri dni 31. augusta 1927 v kostole sv. Michala archanjela v rodnej farnosti.

Liesek sa nachádza vo východnej časti regiónu Oravy. Veľká časť leží v Oravskej kotline a len menšia južná zasahuje do oblasti Skorušínskych vrchov. Liesek bol založený v polovici 16. storočia medzi Trstenou a Čimhovou. Majiteľom oravského panstva bol gróf František Thurzo. Prvá zmienka o Liesku je v portálnom súpise pre daňové potreby z roku 1566.

Jeho námaha a neustála obeta za zverené duše sa odzrkadlila i na jeho zdraví. Poslednú svätú omšu slúžil 21. apríla 1994. Veriaci ho nachádzajú odpadnutého na fare po mozgovej porážke. Bol odvezený do Vojenskej nemocnice do Ružomberka, kde konštatujú ochrnutie celého tela. Na neurologickom oddelení leží do 26. mája 1994.

Odtiaľ ho odvážajú do Liečebne pre dlhodobochorých v Liptovskej Štiavničke, no jeho zdravotný stav sa nezlepšuje. O jeho zdravie sa stará doktor Koleják - primár nemocnice v Starej Ľubovni. Preto ho 27. júna 1994 odváža jeho priateľ Jozef Lenárt do Starej Ľubovne, kde sa môže bratranec o neho lepšie starať. Diagnóza bola vážna - opätovné krvácanie do mozgu.

Pomôcť mu nemohli ani jeho najbližší príbuzní. Následkom toho 18. augusta 1994 odovzdáva svoju šľachetnú dušu Pánovi, ktorému zasvätil celý svoj život. Pohreb mal 22. augusta 1994. Pochovávali ho spišskí biskupi Fr. Tondra a Andrej Imrich. Okrem farníkov z Hrboltovej a Sliačov sa prišlo s ním rozlúčiť aj 42 kňazov. Pohrebnú kázeň mal spolubrat z ročníka Ján Butkay.

Diplomová práca

Koncerty v Ružomberku

V Ružomberskom kostole svätého Ondreja sa ešte v období totality konali pravidelné duchovné koncerty. Schádzali sa na nich veriaci i kňazi z okolia, aby si takto uctili násho Pána a načerpali silu do ďalšieho života. Autorom mnohých z týchto koncertov bol kňaz a básnik Ľudovít Jankulák (spolu s jeho priateľom prof. Olosom???). Momentálne máme prevedený jeden koncert z magnetofónovej nahrávky na 2 CD nosiče. Nazvali sme ho podľa úvodných slov Boží ľud vyznáva vieru.

Boží ľud vyznáva vieru

Obal na CD

Podľa obsahu jednotlivých zamyslení pokúsili pomenovať textové pasaže tohoto pásma slova a hudby. Nech Vám tieto nosiče CD vám slúžia na duchovné povzbudenie a slávu násho Pána.

Obsah CD

CD 1:
 1. Boží ľud vyznáva vieru
 2. Verím / Vyznanie (Pravá cesta)
 3. Greogoriánsky chorál: Tretie Krédo
 4. V Otcovom náručí / Otcovská láska (Otec)
 5. Haydn: Hľa nebo nám rozpráva (Žalm 18)
 6. Najväčsí dar - Ježiš Kristus / Aká je veľká (nepochopiteľná) Tvoja láska
 7. Palestrína: O bone Jesu (O dobrý Ježiš)
 8. Duch Svätý (Nech sa stane Tvoja vôla)
 9. Šnábel: Nebo jasá a zem zaplesá
 10. Utrpenie a smrť / Cesta kríza
 11. De Victoria: Nastala veľká tma
 12. Radosť vykúpenia / Kriste Ty si Kráľ naveky (živý po všetky dni)
 13. Ravanello: Slávny deň
 14. Vlasť máte inde / (Večný Kráľ)
 15. Gruber: S jasotom vstúpil
CD 2:
 1. Najväčší proces ľudských dejín / Môj čas je blízko
 2. Gregoriánsky chorál: V ten deň hnevu (Sekvencia)
 3. Dar života / Život v Duchu / Duch, ktorý dáva život / Príď Duchu Svätý / Je v nás
 4. Tetikolas: O Bože Duchu prídi k nám
 5. Spoločenstvo / Spoločenstvo svätých / Ku Tebe môžu prísť všetci ľudia / Verím v svätú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých / Pane Ty žiješ medzi nami (Cesta k svätosti)
 6. Strečanský: Ty si Peter Skala
 7. Hriech / Odpustenie / Verím v odpustenie hriechov / Pokoj ako cesta k láske
 8. Černohorský: Vrúcne sa modlil Mojžiš
 9. Nádej na vzkriesenie / Tušenie večnosti / Prišiel čas pokory pre novú lásku
 10. Martinni: Ja som Vzkriesenie a Život
 11. Verím vo večný život / Nádej viery / Ježiš môj život
 12. Hendl: Alleluja z oratória Mesiáš
 13. Moc viery / Túžba ktorá nesmie vychladnúť k Láske Kristovej
 14. V sedmobrežnom kruhu Ríma
 15. Inštrumentálna skladba
Na vrch stránky