.: Pavolmaria :.

Ixthus

IXTHUS Čo znamená toto záhadné slovo - IXTHUS (čítaj ichthus)? Je grecké slovo pre rybu, ktorá bola tajným symbolom prvých kresťanov. Prečo práve ryba? Toto grécke slovo nesie v sebe symboliku a je akronymom (skratkou) niečoho dôležitého, dôležitej pravdy.

Tu je vysvetlenie. IXTHUS je akronym pre Iesous (Ježiš) CHristos (Kristus) THeou (Boži) Uiou (Syn)Soter (Spasiteľ). Hovorí, že Ježiš Kristus je Synom Božím a Spasiteľom.

Na vrch stránky